Roma in het Gentse onderwijs: een verhaal apart?

Roma in het Gentse onderwijs: een verhaal apart?
Author: Elias Hemelsoet
Language Dutch
Pages: 86
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.50
Published: 2013 by Academia Press

De toestroom van Roma in Vlaanderen gedurende de afgelopen jaren heeft maatschappelijk veel teweeggebracht. Meer dan eens weerklinkt daarbij de stem dat Roma op één of andere manier ‘anders’ zijn. Maar wat maakt hun verhaal nu zo apart? Deze uitgave gaat dieper in op de onderwijssituatie van Romakinderen in Gent.

Over wie gaat het eigenlijk en wat zijn de specifieke problemen die zich stellen? Welke praktijken kunnen inspireren? En welke weg dient in de toekomst te worden bewandeld? De auteur geeft een aanzet tot beantwoording vanuit zijn ervaring met het veld en een pedagogische bekommernis voor de Roma-jeugd.