Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura i politika 1950.-1974.