Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2010-luvulle

Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2010-luvulle
Author: Henrik Meinander
Language Finnish
Pages: 559
ISBN10: 951522957X
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.71
ISBN13: 9789515229571
Published: 2012 by Schildts & Söderströms

Historioitsijat ovat voineet – ehkä jälkiviisaastikin – todeta, että Suomen 1900-luvun historia on ollut menestystarina, vaikka myös kriisejä ja vastoin­käymisiä on kohdattu. Ensimmäisen maailman­sodan jälkeen itsenäistyneistä valtioista juuri Suo­men kehitys tuntuu kulkeneen mutkattomimmin. Tärkein syy tähän oli se, että Suomen onnistui välttää joutuminen kommunistiseen itäblokkiin, jossa kehitys pysähtyi paikoilleen puoleksi vuosi­sadaksi. Tasavallan tiellä kuvaa tämän 1900-luvun poliit­tista köydenvetoa, taloudellista ja kultturista kehi­tystä sekä myös pienen ihmisen arkikokemuksia. Professori Henrik Meinanderin teos käsittelee Suomen koko itsenäisyyden ajan vuodesta 1917 aina näihin päiviin saakka. Kirjassa on runsaasti myös eri asiantuntijoiden (mm.

Matti Klinge) kirjoittamia tietoiskuja. Kirja on uudistettu laitos vuonna 1999 ilmesty­neestä teoksesta Tasavallan tiellä