آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی

آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی
Author: هادی بهرامی
Language Persian
Pages: 468
ISBN10: 9789642170
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.71
Published: 1394 by دانشگاه علامه طباطبائی

وجه مشخصه اين کتاب تکيه بر فنون کاربردي آزمون ‏هاي رواني به همراه مباني نظري آنها است. مقوله‌اي که در کتاب‏هاي مشابه، يا مورد غفلت واقع شده، يا به حد کافي به آن توجه نشده است. نويسنده در معرفي هر آزمون در آغاز ماهيت نظري آن را ارائه کرده است، سپس به توضيح اجرايي سوالات آن پرداخته ، متعاقبا نمره‏ گذاري پاسخ‌ها، مقوله‏ بندي نتايج به دست آمده و تفسير آن‌ها را جدي گرفته است. به گونه‏اي که روانشناس پس از طي کردن مراحل فوق قادر خواهد بود آزمون مورد نظر را بر روي مراجع اجرا کند و به تشخيص نايل آيد.

معهذا 4 فصل آغازين اين کتاب مباني نظري روان سنجي از جمله روايي آزمون، اعتبار آزمون، هنجارهاي آزمون و نظريه‏ هاي مربوط به هوش را معرفي مي‏کنند.

اين مباحث به همراه اهداف رفتاري آورده شده در آغاز هر فصل و سوالات ارائه شده در پايان هر فصل دست‏يابي به اهداف فوق را به نحو مطلوب براي مدرسين و دانشجويان امکان‏ پذير مي‏ سازد.