Mire megvénülünk

Mire megvénülünk
Author: Mór Jókai
Language Hungarian
Pages: 350
Genre: Uncategorized
Series Jókai Mór válogatott művei
Goodreads Rating: 4.20
Published: 2010 by Kossuth Kiadó

A regény tárgya egy tragikus sorsú család két utolsó fiúgyermekének életútja, akiknek őseik sorozatos öngyilkos halála súlyát kell családi átokként viselniük. (Jókait erősen foglalkoztatták az ezidőtájt gyakorivá vált öngyilkosságok politikai, érzelmi és "becsületbeli" indítékai.) Ábrázolásában a gonosz szándékú intrikák mellett jelentős szerepük van a politikai eseményeknek: az Áronffy-ősöket a jozefinista törekvések és a jakubinus eszmék bukása kergette a halálba, a fiúk életét a reformkori országgyűlési ifjak mozgalmában való részvétel térítette le a közjónak szentelt életpályáról egy világtól elvonult, parlagi, elmaradottabb gazdálkodó életformába, melyben az ifjabb Dezső megtalálja ugyan rezignált boldogságát a házasságban, de bátyja, Loránd érzelmi életében is szerencsétlen lesz.