کمال الدین و تمام النعمه / جلد دوم

کمال الدین و تمام النعمه / جلد دوم
Author: شیخ صدوق
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 4.71
Published: by انتشارات مسجد مقدس جمکران

از جمله کتاب هایى که در موضوع امام عصر (عج) و غیبت ایشان به رشته تحریر در امده،این کتاب است. با وجود این که شیخ صدوق اولین کسى نیست که در این موضوع دست‏ به تالیف زده است و لیکن کتاب وى از اولین کتابها و در عین حال مستندترین آنها در مساله غیبت است. مرحوم شیخ در زمان تالیف کتاب فقط‏107 سال از غیبت امام عصر (عج) را پشت‏ سر نهاده بود و این کتاب بنا به فرموده خود مصنف در مقدمه کتاب به درخواست حضرت حجت نگاشته شده است. نویسنده پس از یک مقدمه طولانى، در ضمن 58 باب مطالب کتاب را سامان داده است. مباحث این کتاب را چنانکه خود شیخ هم در پایان مقدمه اشاره دارد مى‏ توان به پنج مطلب کلى دسته‏ بندى کرد ، که عبارتند از: 1- اخبار انبیاء و اولیایى که غیبت داشته‏ اند. 2- لزوم‏ امامت واثبات امامت دوازده معصوم(ع). 3- ولادت حضرت مهدى (عج) و اخبار مربوط به آن حضرت . 4- نامه‏ هایى که از ناحیه آن حضرت صادر شده است. 5 - عمر طولانى حضرت حجت (عج)