ทุ่งหญ้าแห่งความรู้และความสุข

ทุ่งหญ้าแห่งความรู้และความสุข
Author: ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
Language Thai
Pages: 184
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 4.33
Published: 2014 by แกะดำ ทำธุรกิจ, บจก.

หนังสือเล่มนี้เป็นการขยายความของความเป็น "แกะดำ" โดยเสนอแนวคิดให้ใกล้ตัวกับชีวิตประจำวัน "คิดแบบแกะดำ" คือทางเลือก เป็นการคิดที่แตกต่างบนพื้นฐานของเหตุผล เป็นการคิดที่ใช้สมองทั้งสองข้างเป็นองค์รวม ใช้สมองด้านขวาเป็นตัวนำ เริ่มคิดจากจินตนาการ ความคิดริเริ่ม แล้วใช้สมองด้านซ้ายมาเชื่อมต่อเพื่อสร้างตรรกะให้ความคิดมีความสมบูรณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นของ "Creative economy" และความร่ำรวยของความรู้ "คิดแบบแกะดำจะทำให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองไม่เห็น" องค์กรที่มีพนักงานที่คิดแบบแกะดำ เป็นองค์กรที่จะเติบโตแบบยั่งยืนบนรากฐานของสติปัญญา และทำให้ผู้ประกอบการคนไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้อย่างมีแต้มต่อ สารบัญ - Focus, Speed & Strategy - The Art of the Creating Power - วัตถุดิบของชีวิต - แน่จริง - กล้าคิด - ฉลาดคิด - ผิดปกติ - พลังของการเล่าเรื่อง - เส้นผมบังภูเขา - From Commodity to Brand ฯลฯ