თავადის ქალი მაია და სხვა მოთხრობები

თავადის ქალი მაია და სხვა მოთხრობები
Author: Leo Kiacheli
Language Georgian
Genre: Historical
Goodreads Rating: 4.38
Published: 2015 by ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ლეო ქიაჩელის ნაწარმოები არა მხოლოდ ჟანრული, არამედ თემატიკისა და სტილის მრავალფეროვნებითაც გამოირჩევა.

ამ კრებულში შეტანილია მწერლის რჩეული მოთხრობები: "თავადის ქალი მაია", "ალმასგირ კიბულან", "ბერი და ყორანი", "ჰაკი აძბა" და სხვები. აქ შეხვდებით როგორც სიმბოლისტური მიმდინარეობისთვის დამახასიათებელ, ისე - რეალისტურ მოტივებსაც.

მწერალი დიდი მხატვრული სიმართლითა და ფსიქოლოგიური სიღმით გადმოსცემს თავისი პერსონაჟების სულიერ განცდებს.