காந்தியும் புலிக்கலைஞனும்

காந்தியும் புலிக்கலைஞனும்
Author: Ashokamitran
Language Tamil
Pages: 238
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.00
Published: December 1st 1999 by Kavitha Publication

காலவரிசைப்படி என் சிறுகதைகளைத் தொகுக்கும் முயற்சியில் இது முன்றாவது தொகுதி. பதினேழு சிறு கதைகள் இதில் அடங்கயுள்ளன. முந்தைய இரு தொகுதிகளில் உள்ள சிறுகதைகளின் பட்டியல்கள் இறுதியில் தறபட்டிருக்கின்றன. - அசோகமித்திரன்