Att vinna framtiden åter

Att vinna framtiden åter
Author: Wendy Brown
Language Swedish
Pages: 221
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.67
Published: November 24th 2008 by Bokförlaget Atlas

Har dagens feministiska och vänsterprogressiva rörelser förlorat förmågan att föreställa sig en framtid bortom kapitalismens och könets principer? Hur kan radikala politiska projekt göra motstånd mot de maktstrukturer som de samtidigt är en del av? Utifrån vilka positioner kan kollektiva visioner formuleras? I Att vinna framtiden åter diskuterar Wendy Brown politiska former bortom den melankoli och brist på revolutionära horisonter som har kommit över såväl feminismen som vänstern i stort.