Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?

Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?
Author: R.E. Wycherley
Language Turkish
Pages: 215
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.86
Published: 1993 by Arkeoloji Sanat Yayınları

Öncelikle antik kentlerde, özellikle Hellen kentlerinde somutlaşan öz değerlerin yeniden ortaya çıkarılması, çağımız kentinin gelişmesi için de birinci koşuldur. Bu nedenle yazar Hellen mimarlığı konusunu ele aldığı kitabında eski Hellen kentinin biçimini ve kentteki belirli mimari öğelerin yerini tanımlamaktadır. Kentin oluşumunu ve mimari özelliklerini incelerken eski Hellen toplumlarının siyasal ve kültürel tarihlerine de değinmektedir.R. E. Wycherley'in bu önemli kitabının ülkemizde arkeoloji ve mimarlık tarihi ile ilgili geniş bir kitleye yararlı olacağına inanmaktayız.