Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler: Seçme Makaleler 2

Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler: Seçme Makaleler 2
Author: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Language Turkish
Pages: 632
Genre: History
Goodreads Rating: 4.67
Published: 2012 by Yapı Kredi Yayınları

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin öncü adlarından İsmail Hakkı Uzunçarşılının makalelerinden ikinci bir demet. Bu kitapta Osman Gaziden II. Abdülhamide kadar Osmanlı hanedanı mensuplarının hem özel hem kamusal kimliklerine ilişkin kısalı uzunlu otuzu aşkın inceleme bir araya getiriliyor.

Erken dönem padişahlarının vakfiyeleri; II. Muradın uzun vasiyetnamesi; Cem Sultanın Avrupadaki macerasına ilişkin belgeler; Şehzade Korkudun heyecan dolu hayat hikayesi; Memluk sultanlarına sığınan Osmanlı şehzadeleri; babası Kanuni Sultan Süleymana karşı ayaklanan Şehzade Bayezidle ilgili belgeler; III. Mehmedin oğlu Şehzade Mahmudun ölümü; III. Selimin şehzadeliği sırasında Fransa Kralı XVI.

Louis ile mektuplaşması; III. Selimin veziriazam Koca Yusuf Paşa ile ilişkisi; 1876da üç ay padişahlık yapan V. Muradı Avrupaya kaçırma girişimi; V. Muradı yeniden tahta çıkarmak için kurulan K. Skalyeri - Aziz Bey Komitesi; V. Muradın son hastalığı ve ölümü; II. Abdülhamidin 1909da tahttan indirilişi, Selanikteki sürgünlüğü, İstanbula dönüşü ve ölümü. Büyük ölçüde arşiv belgelerine dayanan bu incelemelerde birçok konu aydınlığa kavuşturuluyor, hiç bilinmeyen özellikler ilk kez açığa çıkartılıyor, altı yüzyıl boyunca hanedanın yaşadığı değişim gözler önüne seriliyor. Hepsi de yorulmak bilmez bir bilim adamının usta kaleminden dile getiriliyor.