4 κείμενα για τον Καστοριάδη

4 κείμενα για τον Καστοριάδη
Author: Γιάννης Καρύτσας
Pages: 94
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 5.00
Published: March 1st 2001 by Άρδην

Πρέπει ευθαρσώς να αντιμετωπίσουμε, όπως κάνει ο Καστοριάδης, το ερώτημα: γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνιών ανέθρεψαν και ανατρέφουν τα μέλη τους στη βάση της ανισότητας και όχι της ισότητας σε σχέση με τους άλλους; Αυτό συνέβη και συμβαίνει, διότι ο άνθρωπος ως ψυχική μονάδα χαρακτηρίζεται από αισθήματα αποκλειστικότητας και παντοδυναμίας και οι κοινωνίες της ανισότητας ανταποκρίνονται καλύτερα σ αυτόν τον πρωταρχικό ψυχικό πυρήνα, ενώ το πρόταγμα της αυτονομίας και της ισότητας είναι ανταγωνιστικό απένταντι σ αυτόν. Και είναι φανερό -όπως γράφει ο Καστοριάδης- ότι ένα θεμελιώδες σύστοιχο των απαιτήσεων της ψυχικής οικονομίας του ατόμου δημιουργείται, επινοείται από την κοινωνία υπό τη μορφή ακριβώς της κοινωνικής ιεραρχίας και της ανισότητας