کارناوال فدریکو فلینی

کارناوال فدریکو فلینی
Author: مسعود فراستی
Language Persian
Pages: 600
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 2.80
Published: 2000 by فرهنگ كاوش

سینمای 'فدریکو فلینی (1920 - 1993م) فیلم‌ساز و کارگردان مشهور ایتالیایی در این کتاب ذیل نه فصل بررسی و تبیین می‌شود .

در فصل نخست با عنوان 'به روایت خودش 'مطالبی از فلینی درباره حرفه سینمای خودش, زندگی, سبک نئورئالیسم, زن و سینما, و نظایر آن درج شده است .در فصل دوم که 'به روایت دیگران 'عنوان گرفته, بازیگران, فیلم‌سازان و کارگردانان بزرگ سینمای جهان, از جمله آنتونی کوئین, آنتونیونی, فرانچسکو روزی, و سر جولئونه دیدگاه‌های خود را درباره سینمای فلینی بازگو می‌کنند .در فصل سوم دیدگاه‌های فلینی و دیگران درباره فیلم‌های فلینی به طبع رسیده است .

فصل چهارم مشتمل بر بیست و سه نقد از منتقدان ایرانی و خارجی درباره آثار و فیلم‌های فلینی است .فصل پنجم با عنوان 'یک نگاه 'نوشته‌ای است از 'مسعود فراستی 'درباره بن مایه‌های سینمای فلینی .

عناوین چهار فصل بعدی عبارت‌اند از' :طرح‌های فلینی', 'وقایع‌نگاری زندگی', 'فیلم‌شناسی 'و 'کتاب شناسی .'کتاب با تصاویری از فیلم‌ها و پشت صحنه آن همراه است .