Země lidí - Válečný pilot - Dopis rukojmímu - Noční let

Země lidí - Válečný pilot - Dopis rukojmímu - Noční let
Author: Antoine de Saint-Exupéry
Language Czech
Pages: 334
Genre: European Literature
Goodreads Rating: 3.60
Published: 2000 by Levné knihy KMa

Kniha obsahuje díla: Země lidí, Válečný pilot, Dopis rukojmímu, Noční let. Země lidí: je hlasem ze skutečné pouště se všemi autorovými zážitky z doby jeho pobytu na letecké lince, na Sahaře, a zároveň je hlasem všech, se kterými se Saint-Exupery setkal, hlasem Země člověka. Je rozdělena do osmi kapitol, u kterých už jen samotné názvy tvoří samostatný a ucelený řetězec, úzce spjatý s celou výstavbou díla. Válečný pilot: svědectví o hrdinství konkrétních příslušníků letky 2/33. Dopis rukojmímu: jedno z posledních děl Saint-Exupéryho. Dopis byl určen Leonu Werthovi, váženému literárnímu a výtvarnému kritikovi, s nímž pojil Saint-Exupéryho přátelský vztah. Noční let: román čerpá z autorovi zkušenosti ředitele společnosti Aeroposta Argentina, která dopravovala poštu na první velké jihoamerické letecké lince.