ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ช เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ช เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ
Author: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Language Thai
Pages: 176
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.00
Published: November 2014 by Mass Publisshing

การโค้ชชิ่ง (Coaching) ช่วยทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ เกิดความมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่ ค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตนเอง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เพราะโค้ชชี่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกการกระทำด้วยตนเอง พลังของ การโค้ชชิ่ง (Coach) ที่โค้ชใช้นั้น มีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของบุคคลนั้นออกมาด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างของบุคคลที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเเล้วดีขึ้นหรือบางคนประสบความสำเร็จได้ด้วยการมีโค้ช คุณจะได้เห็นตัวอย่างต่างๆ ที่โค้ชชี่ได้รับจากโค้ช แล้วสามารถสร้างการเปลี่ยนเเปลงของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เข้าใจหลักการของโค้ช เเละประโยชน์ของการเป็นโค้ชมากขึ้น ทำให้กระตุ้นจูงใจให้อยากเป็นโค้ช