تجلی شاعرانهٔ اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی

تجلی شاعرانهٔ اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی
Author: سیدعلی اردلان جوان
Pages: 351
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 2.50
Published: 1367 by موسسهٔ چاپ و انتشارات آستا قدس رضوی

موضوعِ این کتاب، اسطوره، تاریخ، روایات و قصّه از دیدگاهی خاصّ است همچنان‌که از نامش برمی‌آید ـ یعنی از جنبه ارزشِ ادبی آن ـ دو منظور در آن‌ لحاظ شده است: الف ـ قدرت خلاّقه ذهن خاقانی، ب ـ گستردگی زمینه‌های نقد ادبی.

پس موضوع مطروحه، داستان‌پردازی و قصه‌گویی صرف نیست بلکه نقدِ یکی از صنایع ادبی، (تلمیح) است که برداشت شاعرانه خاقانی از آنها با توجه به آن مشخص می‌شود. در این اثر خوانندگان، نحوه استفاده شاعر از اطّلاعاتش را خواهند دید و اگر به ابهامی برسند آن را برطرف خواهند کرد. توضیحات از صفحه اینترنتی انتشارات بهنشر که این کتاب را تجدید چاپ کرده‌است.