بینات 13 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال چهارم شماره 1

بینات 13 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال چهارم شماره 1
Author: محمد عبداللهیان
Language Persian
Pages: 200
Genre: Religion
Goodreads Rating: 4.00
Published: 1997 by موسسه معارف اسلامی امام رضا

اندیشه قرآنی، تفسیر قرآن کریم، مجله ی قرآنی بشارت ویژه جوانان، بلای تقلید در ترجمه ی قرآن، گفتگو با آیة الله صافی، نقد را بود آیا که عیاری گیرند، مبانی و شروط نسخ در البیان، امام مهدی ع در قرآن، قلب در قرآن، ابراهیم موثق عاملی مفسری گمنام، مقایسه ی المنار و پرتوی از قرآن، کیفر فراموشی قرآن، قرآن و اشتقاق قاره ها