อนันตภพมนตรา

อนันตภพมนตรา
Author: จุติศร
Language Thai
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.00
Published: 2015 by สำนักพิมพ์แสงดาว

'มฤคศิระ' แม่ทัพหนุ่มผู้เกรียงไกรแห่งเมืองธานยปุระ 'อารทรา' นางใน ดวงใจผู้มีสายใยผูกพันกันมาตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งสองต่างมีใจภักดิ์ต่อกัน แต่รักครั้งนี้ กลับมีเหตุให้วุ่นวาย เพราะฝ่ายหนึ่งนั้นมีเชื้อสายสืบทอดจากพราหมณ์ตระกูลใหญ่ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นตระกูลผู้นับถือพุทธะ การที่จะให้ทั้งสองตระกูลมาเชื่อม สายสัมพันธ์คงไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งอุปสรรคใหญ่ที่รออยู่ภายหน้า ทำให้ผู้มอง การณ์ไกลชี้แนะแก่ มฤคศิระ ไว้ว่าให้เห็นแก่ชาติและแผ่นดินอยู่เหนือสิ่งใด ทำให้เขาน้อมรับใส่ใจปฏิบัติเสมอมา แลให้พิจรณาถึงหัวใจของหนึ่งสตรีผู้สูงศักดิ์ 'พระนางสุภัทรา' แม่เมืองแห่งธานยปุระซึ่งได้มอบหัวใจให้แก่แม่ทัพหนุ่มเพียง ผู้เดียว แม้จะมีเจ้าชายต่างเมืองถึงสามพระองค์มาหมายปอง แต่พระนางก็กลับ หาได้เลือกใครไม่ และด้วยเหตุนี้เจ้าชายที่หมายปองพระนางสุภัทราทั้งสามพระองค์ จึงได้ยกทัพมาประชิดเมือง มฤคศิระจะสามารถพิชิตทั้งเรื่องรบและเรื่องรักได้ หรือไม่ เหตุการณ์ในอดีตจากสมัยทวารวดีนั้นเชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องกับ 'ทอศิลป์' หญิงสาวผู้มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างไร หินโมราที่เธอได้มานั้นเกี่ยวข้องกับ มนตราและชาติภพอย่างไร ติดตามกันต่อได้ใน อนันตภพมนตรา