Тридесетгодишната война

Тридесетгодишната война
Author: Александър Стоянов
Language Bulgarian
Pages: 192
Genre: History
Series История на войните
Goodreads Rating: 4.40
Published: April 2015 by Милениум

Тридесетгодишната война е апотеозът на цяла епоха от конфликти, останали в историята с обобщаващото название „Религиозни войни”. Милиони човешки животи са погубени, стотици селища са унищожени или разграбени, а когато войната завършва през 1648 г., Европа на рицарите, благородните подвизи и честта е отстъпила място на една друга Европа - управлявана от практичността и липсата на сантименти и доверие. Какви са основните събития, довели до избухването на Тридесетгодишната война, както и последствията от нея?