Ideologi og Terror: Totalitære ideer og regimer

Ideologi og Terror: Totalitære ideer og regimer
Author: Bernt Hagtvet
Language Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
Pages: 246
ISBN10: 8282650242
Genre: History
Goodreads Rating: 3.40
ISBN13: 9788282650243
Published: 2011 by Dreyers forlag

Hva er det som utgjør det totalitæres tiltrekningskraft og appell? Hvilket eller hvilke behov var og er det totalitære et svar på? Til tross for terror og grenseløs vold har de totalitære ideologiene fått helhjertet oppslutning fra millioner av mennesker. Hvordan kan vi forstå at disse ideologiene, regimene og bevegelsene ble oppfattet som en løsning på deres problem, behov og lengsler? Denne boka er en introduksjon til temaet totalitarisme, et begrep som kom i bruk på 1920- og 30-tallet for å fange inn sentrale fellestrekk mellom Lenins og Stalins Sovjetunionen, Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland. Senere har også islamisme blitt analysert ved bruk av totalitarismeteorier. Boka gir en samlende fremstilling av hovedsynspunkter i nyere forskning om totalitære bevegelser, ideologier og regimer. Boka inneholder bidrag fra bl.a. Øystein Sørensen, Uwe Backes, Roger Griffin, Anders Granås Kjøstvedt, Bernt Hagtvet, Mehdi Mozaffari, Haideh Daragahi og Nina Witoszek.