Devlet Yönetimine Katılma Hakkı

Devlet Yönetimine Katılma Hakkı
Author: Cem Eroğul
Language Turkish
Pages: 299
Goodreads Rating: 3.00
Published: 1999 by İmge Y.

"Katılmacı Demokrasi" günümüzde artık herkesin üzerinde birleştiği ortak bir istem. Ancak bunun somutta ne anlama geldiği çok açık değil. Oysa, demokrasinin dört beş yılda bir yapılan seçimlerle sınırlı kalmasını istemiyorsak, katılmacılığın uygulamada nasıl gerçekleşebileceğini öğrenmemiz şart.Katılmanın ortaya çıkabilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Kimler, nereye, nasıl katılabilirler? En önemli katılma yolları nelerdir? Katılmaya ilgisizlik nasıl açıklanabilir? Düzeni reddeden bir katılma nasıl olur?Bu kitapta, bu ve bunun gibi sorulara yanıt aranıyor. Bu amaçla "Cem Eroğul", önceki çalışmalarıyla tutarlı bir kuramsal çerçeve içinde, hem geçmişin hem de günümüzün verilerini inceliyor. Gerektikçe yabancı uygulamalara da bakıyor. Ancak ilgisinin odak noktası, hepimizin "ortak kaderi" olan bugünün Türkiyesi.