Mr. Maniac Meets Ms. Pervert

Mr. Maniac Meets Ms. Pervert
Author: justchin
Language Filipino; Pilipino
Pages: 281
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 4.33
Published: May 26th 2014 by Summit Books

John Dale "JD" Aragon, CEO of Aragon Corporation and known as one of the country's most eligible bachelors, is now off the market. Hindi akalain ni JD na isang napakainosenteng Natasha "Asha" Feddiengfield lang pala ang katapat nya. But unlike the usual love stories, hindi pagmamahalan ang naging initial na rason nila para magsama at magpakasal. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa desperadang hiling ni Asha na mabigyan siya ni JD ng anak. May patutunguhan nga ba ang relasyon nila kung tanging iisang bagay lang naman ang tumatali sa kanila? When Mr.

Maniac met Ms. Pervert, they found lust... but will they find love?