دعای مکارم الاخلاق

دعای مکارم الاخلاق
Author: Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin
Language Farsi
Pages: 46
Series نیایش‌ها و زیارت‌ها
Goodreads Rating: 4.20
Published: by نیستان

استفاده از عبارت و جملات ساده و در عین حال احساس‌برانگیز یکی از ویژگی‌های اصلی این ترجمه است که در کنار ویرایش و کتاب‌سازی درخور توجه این اثر به تأثیرگذاری آن بیش از پیش افزوده است. تلفیق متن عربی دعا به همراه ترجمه متفاوت شجاعی از متن دعا در کنار روانی متن و سلیس بودن در روایت، از مهم‌ترین ویژگی‌های این ترجمه شجاعی به شمار می‌رود