รักหนูร้อน เพราะโลกมันร้อนนี่คะ 1

รักหนูร้อน เพราะโลกมันร้อนนี่คะ 1
Author: ivory
Language Thai
Pages: 398
Genre: Uncategorized
Series รักหนูร้อน เพราะโลกมันร้อนนี่คะ
Goodreads Rating: 3.77
Published: May 2008 by Ace Publishing

ผสมผสานระหว่างโรแมนติกคอนเมอดี้ที่อ่านแล้วอมยิ้มตลอดเวลากับความจริงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อ่านแล้วอยากปรับพฤติกรรมเพื่อโลก