İbn Arabi

İbn Arabi
Author: Claude Addas
Language Turkish
Pages: 224
ISBN10: 9758719416
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.67
ISBN13: 9789758719419
Published: 2003 by Gelenek Yayınları

Vakıamda bir meleğin beyaz bir nurla beraber bana geldiğini gördüm. Bu sanki güneş ışığından bir parçaydı. "Bu nedir?" diye sordum. Bana şöyle cevap verildi: "Bu Eş-Şu'ara suresidir." Onu yuttum ve o zaman sanki bir tüy göğsümden boğazıma, boğazımdan da ağzıma çıkıyormuş gibi hissettim. Bu başı, dili, gözleri ve dudakları olan bir hayvandı. Başı Meşrık ve Mağrib ufuklarını kaplayıncaya kadar genişledi, sonra yeniden küçüldü ve göğsüme geri döndü. O zaman bildim ki sözüm Meşrık'a da Mağrib'e de ulaşacak." Bu rüya sadık çıkmış, Şeyh-i Ekber'in vefatını takip eden asırlar boyunca Ekberi irfan sürekli yayılarak en uzak ülkelere kadar ulaşmış, Meşrık ve Mağrib'i kaplamıştır: Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, İran, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Çin... "Alemlere rahmet" olarak gönderilen peygamberin (a.s.m) kamil varisi sadece veliler için ilham, arifler için irfan kaynağı olmakla yetinmemiş, aynı zamanda bu rahmetin vesilelerinden de olmak istemiştir.

Şeyh-i Ekber şöyle söylemektedir: "Elhamdülillah, intikam ve cezayı sevenlerden değilim. Allah beni rahmet üzere yarattı ve "Biz seniancak alemlere rahmet olarak gönderdik" buyurduğu zatın rahmetinin varisi kıldı." "Bir vakıamda Allah sana sırrımda göründü ve şöyle buyurdu: "Benim keremime dair gördüğünü kullarıma öğret.

Neden herşeyi kuşatmış olduğu halde kullarım rahmetimden ümit kesiyor?" Bu "herşeyi kuşatan rahmet" Hatem-i Evliya'nın tüm eserlerine kaynaklık edecektir: Evrensel bir umut mesajı, nihai hükmün Yaratan'ın rahmeti olacağına dair ısrarda asla vazgeçmeyen bir hatırlatma...