Menneskets fysiologi

Menneskets fysiologi
Author: Olav Sand
Language Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
Pages: 600
ISBN10: 8205280746
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 5.00
ISBN13: 9788205280748
Published: 2011 by Gyldendal akademisk

Boken gir en grunnleggende forståelse av kompliserte fysiologiske prinsipper og organenes virkemåter. De enkelte organsystemene gjennomgås slik at både kunnskap om enkeltprosesser og forståelse av kroppens samlete funksjon ivaretas. Sammenhengen mellom de ulike organsystemene blir også gjort synlig ved presentasjon av utvalgte sykehistorier. Stoffet er rikt illustrert og inneholder en rekke kliniske eksempler.