KonspiraNorge

KonspiraNorge
Author: John Færseth
Language Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
Pages: 334
ISBN10: 8282820393
Genre: Nonfiction
Goodreads Rating: 3.74
ISBN13: 9788282820394
Published: August 28th 2013 by Humanist forlag

«Israel stod bak terrorhandlingene 22. juli!» «Amerikanerne sprengte selv World Trade Center!» «Politikere og EU-byråkrater ønsker å snikislamisere Europa!» «Jens Stoltenberg er i virkeligheten jøde!» Påstander som dette dukker jevnlig opp i norske nettdebatter. Stadig flere hører dem fra kolleger, venner eller kjente. Felles for påstandene er at de er konspirasjonsteorier som hevdes å avdekke skjulte maktforhold og vise at tilsynelatende tilfeldige hendelser er del av en hemmelig agenda. Oppfatninger med utspring i amerikansk høyrekstremisme har fått fotfeste hos flere etablerte samfunnsdebattanter. Mistro til medier, politikk og vitenskap har ført enkelte tilhengere av alternativ medisin over i holocaustbenektelse. Eurabiaforestillingene som inspirerte massemorderen Anders Behring Breivik, er høyst levende også i Norge. Konspirasjonsteorier tilbyr en sammenhengende verdensforståelse som kan undergrave det demokratiske systemet og i verste fall føre til vold og terror. John Færseth tar oss med på en reise i det norske konspirasjonslandskapet, et landskap som på samme tid er både komisk og skremmende.