برتولت برشت - جلد 51 پنجاه و یکم از نسل قلم

برتولت برشت - جلد 51 پنجاه و یکم از نسل قلم
Author: Martin Esslin
Language Persian
Pages: 95
Genre: Literature
Series نسل قلم
Goodreads Rating: 3.00
Published: 1995 by انتشارات کهکشان

European writers: Bertolt Brecht, Martin Esslin عنوان: برتولت برشت - جلد 51 پنجاه و یکم از نسل قلم؛ نویسنده: جاناتان آراک؛ مترجم: حسن ملکی؛ تهران، کهکشان، 1374؛ در 95 ص؛ موضوع: از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان قرن 20 م