La formació d'una identitat: Una història de Catalunya

La formació d'una identitat: Una història de Catalunya
Author: Josep Fontana
Language Catalan; Valencian
Pages: 486
Genre: Nonfiction
ASIN B00P03OL4I
Goodreads Rating: 3.86
Published: October 23rd 2014 by Eumo Editorial SAU

Per què els catalans som avui un poble amb un fort sentit d’identitat? D’on surt aquest sentiment de pertinença a un col·lectiu que comparteix llengua, cultura i unes formes d’entendre la societat i el món? Josep Fontana, una de les veus més autoritzades en l’àmbit del pensament, intenta seguir al llarg del temps, des del segle VIII fins a l’actualitat, el procés que ha acabat conformant aquesta identitat. Fontana formula al passat aquelles preguntes que importen a la societat i al temps en què viu i ens en dóna les claus en un llibre senzill i entenedor.