Marketing Everything !

Marketing Everything !
Author: รวิศ หาญอุตสาหะ
Language Thai
Pages: 202
Genre: Business
Goodreads Rating: 4.09
Published: February 1st 2014 by ปัณณ์บุ๊ก

เรื่องเล่าการตลาดอ่านสนุก ปลุกเร้าแรงบันดาลใจ นำเสนอแนวคิดและแง่มุมทางการตลาดที่น่าสนใจของธุรกิจต่างๆ ที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน ทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ การค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ทุกอย่างล้วนกลั่นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ทั้งร้ายและดี ทั้งสำเร็จและล้มเหลว ที่ผู้เขียนเรียนรู้จากองค์กร SME ของตัวเอง รวมถึงการเสนอแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจของโลกธุรกิจในหลายๆ แง่มุม โดยผู้เขียนมองผ่าน "แว่น" หรือ "เฟรม" ของสังคมไทย ซึ่งจุดประกายไอเดียและสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้อย่างดี