Սերո Խանզադյան

Վեպում պատկերված են 18-րդ դարի վերջին քառորդի Արցախ-Ղարաբազյան իրադարձությունները։ Թե ժամանակագրական, թե ազգային-ազատագրական պայքարի առումով «Շուշին» «Մխիթար Սպարապետի» շարունակությունն է։ Մերօրյա արցախյան շարժման արմատները շոշափելի են պատմական անցյալի այդ շերտերում։

...