ณรงค์วิทย์ แสนทอง

การโค้ชชิ่ง (Coaching) ช่วยทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ เกิดความมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่ ค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตนเอง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เพราะโค้ชชี่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกการกระทำด้วยตนเอง พลังของ การโค้ชชิ่ง (Coach) ที่โค้ชใช้นั้...